600 هزار دانش آموز کشور دیرآموز هستند

به گزارش مجله پیکورو، خبرنگاران/خراسان رضوی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: براساس آمار سالانه پنج تا هفت درصد دانش آموزانی که سنجش سلامت جسمانی می شوند، دیرآموز هستند که تعداد کل این دانش آموزان در سطح کشور بین 500 تا 600 هزار نفر است.

600 هزار دانش آموز کشور دیرآموز هستند

سید جواد حسینی در اولین نشست شهرستانی شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی منطقه ها 760 گانه آموزش و پرورش کشور که در شهرستان کاشمر برگزار گشت، اضافه نمود: نشست شهرستانی شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی کشور تا کنون فقط در چهار مرکز استان برگزار گشته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بعلاوه بر شناسایی دیرآموزان که بهره هوشی 75 تا 85 دارند، تأکید کرد و گفت: این افراد غریب ترین قشر دانش آموزان کشور هستند چون مدارس استثنایی و آموزش و پرورش عادی به آن ها خدمات ارائه نمی دهد.

وی اضافه نمود: اگر چه این دانش آموزان در مدارس ثبت نام می شوند اما خدمت متناسب با احتیاجشان به آنان ارائه نمی گردد.

حسینی با بیان اینکه تعلیم و تربیت دانش آموزان اوتیستیک با احتیاجهای ویژه کار بسیار دشواری است، گفت: نظام های تعلیم و تربیت مترقی جهان هنگامی که می خواهند نظام آموزش و پرورش را ارزیابی کنند، ابتدا سراغ آموزش و پرورش استثنایی می فرایند چون آن را پیشرو تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش می دانند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه نظام های بین المللی حساسیت های ویژه و فوق العاده بالایی نسبت به آموزش و پرورش استثنایی دارند، مطرح نمود: سازمان آموزش و پرورش استثنایی همه مأموریت های وزارت آموزش و پرورش را در خود جای داده است.

وی گفت: بدون شک نظام تعلیم و تربیتی پیروز تر است که تعلیم و تربیت دانش آموزان با احتیاجهای ویژه آن پیروز عمل کند. به رغم اینکه ساختار آموزش و پرورش استثنایی به لحاظ ساختار اداری و بودجه در سطح کشور بسیار قوی است اما عملکرد آن در سطح استان ها ضعیف است.

حسینی اظهار کرد: بعضی از خدمات سازمان آموزش و پرورش استثنایی احتیاجمند هماهنگی بین معاونت ها در سطح ادارات کل است اما بعضا این هماهنگی و هم افزایی وجود ندارد.

وی مطرح نمود: ساختار سازمانی متناسب با مأموریت های سازمان آموزش و پرورش استثنایی در سطح ملی و استانی دیده شده لیکن علی رغم ارائه خدمات فرا سازمانی، ساختار آموزش و پرورش استثنایی در سطح منطقه ها حلقه مفقوده است. در واقع چنین ساختاری در سطح منطقه ها 760 گانه آموزش و پرورش شکل نگرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: برای برطرف این مشکل شوراهای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی در استان ها و منطقه ها برای هماهنگی بیشتر امور این نوع از آموزش و پرورش در سطح استان ها و برطرف خلا ساختار اداری در سطح منطقه ها آموزش و پرورش تشکیل شده که می تواند یاری گر آموزش و پرورش استثنایی در ارائه خدمات به دانش آموزان عادی و استثنایی باشد.

وی مطرح نمود: به رغم اهمیت شوراهای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی در استان ها اما مدیران کل در سطح هر استان چون اهمیت آن را نمی دانند، نسبت به برگزاری جلسات این شورا اقدامی نمی کنند؛ حتی بعضی مدیران شیوه نامه ها را تا کنون مطالعه ننموده اند.

فاصله سرانه فضای آموزشی آموزش و پرورش استثنایی با استانداردها بسیار است

حسینی با اشاره به شرایط سرانه آموزشی در مدارس استثنایی گفت: به رغم اینکه استاندارد سرانه فضای آموزشی برای آموزش و پرورش عادی 8.3 متر اعلام شده اما این سرانه برای آموزش و پرورش استثنایی 28 متر است.

وی مطرح نمود: هر چند تا کنون سرانه آموزش و پرورش مدارس عادی به 5.3 متر رسیده اما در مدارس استثنایی این سرانه به 11 متر رسیده و هنوز هم با استانداردها فاصله بسیاری وجود دارد.

معاون سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر چه تا کنون سواد حرکتی در مراکز استان ها سنجیده نمی شد اما از امسال شایستگی های سواد حرکتی در پیش دبستانی ها سنجیده شد. بعلاوه بچه هایی که نشانه های مسائل یادگیری دارند، غربالگری می شوند.

دومین مرکز پیش دبستانی تخصصی نوآموزان استثنایی استان در کاشمر

وی در ادامه با اشاره به اینکه کاشمر دومین شهرستان استان است که مرکز پیش دبستانی تخصصی نوآموزان استثنایی را راه اندازی نموده، گفت: فضای این مرکز احتیاج به مناسب سازی و تأمین تجهیزات و بعلاوه اتاق آکوستیک دارد که باید هر چه سریع تر در این خصوص اقدام صورت گیرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از مدیران شهرستان خواست تمام امکانات مورد احتیاج این مرکز را اعلام کنند تا طی مدت یک هفته اعتبار مورد احتیاج تأمین گردد. علاوه بر اختصاص اعتبار از سوی سازمان به این مرکز، بخشی از اعتبار و تجهیزات لازم نیز به وسیله تصویب در شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی شهرستان کاشمر تأمین خواهد شد.

وی اضافه نمود: مرکز جامع مشاوره، تشخیص، آموزش و توان بخشی در حال ساخت شهرستان احتیاج به اعتبار و تجهیزات دارد که به وسیله هماهنگی با نوسازی مدارس اعتبارات لازم و تجهیزات مورد احتیاج این مرکز نیز از سوی آموزش و پرورش استثنایی کشور تأمین خواهد شد.

حسینی ساخت مراکز اختلال یادگیری را در بسیاری از منطقه ها از ساخت مدرسه ضروری تر دانست و اظهار کرد: بیش از 80 درصد فرهنگیان هیچ آشنایی با اقدامات مراکز اختلال یادگیری ندارند.

وی توضیح داد: صد میلیون تومان اعتبار نیز برای چهار مدرسه استثنایی و 2 مرکز اختلال یادگیری این شهرستان به عنوان سرانه حمایتی و رفاهی اختصاص خواهد یافت.

معاون سرپرست وزارت آموزش و پروش در مورد پروژه مدرسه نیمه کاره خیر ساز استثنایی امام علی که چندین سال نیمه تمام به جای مانده است، گفت: اگر چه مسئولان استان قول داده اند امسال یک میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یابد اما برای اتمام آن به 6 میلیارد تومان دیگر اعتبار احتیاج داریم که کوشش می گردد در سطح ملی و بعلاوه از سوی خیرین این بودجه تأمین گردد.

وی با اشاره به اینکه بودجه امسال خراسان رضوی 18 میلیارد تومان اعلام شده، گفت: از این مبلغ در قالب طرح نهضت توان بخشی در امسال پنج میلیارد تومان به استان خراسان رضوی اختصاص خواهد یافت. 500 میلیون تومان از این اعتبار نیز برای خرید تجهیزات مورد احتیاج دانش آموزان استثنایی کاشمر اختصاص می یابد.

تهیه 361 هزار تبلت برای دانش آموزان احتیاجمند

جانشین سرپرست وزارت آموزش و پرورش در طرح راهنمایی گفت: سال گذشته بدون صرف یک ریال اعتبار دولتی و به وسیله یاری های خیرین، انجمن اولیا مربیان، شوراهای آموزش و پرورش و مردم 361 هزار تبلت با هزینه 1400 میلیارد تومان تهیه شد.

وی گفت: در امسال 500 میلیارد تومان اعتبار ویژه برای طرح راهنمایی دیده شده که به وسیله سازمان نوسازی بین استان ها توزیع خواهد شد. از این اعتبار 100 تبلت برای دانش آموزان کم برخوردار شهرستان کاشمر خریداری می گردد.

دوازدهمین مرکز مشاوره پیوند خانواده دانش آموزان استثنایی استان در کاشمر به بهره برداری می رسد

حسینی با بیان اینکه رسیدگی به دانش آموزان دیرآموز از وظایف شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی شهرستان کاشمر است، گفت: دوازدهمین مرکز مشاوره پیوند خانواده دانش آموزان استثنای استان خراسان رضوی به زودی در کاشمر به بهره برداری خواهد رسید.

وی اجتماعی شدن سازمان آموزش و پرورش استثنایی را از برنامه های جدی این سازمان عنوان و اظهار کرد: شوراهای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی شهرستان ها و منطقه ها می توانند به اجتماعی شدن مدارس استثنایی و معرفی توانمندی دانش آموزان استثنایی به جامعه یاری شایانی کنند.

حسینی اضافه نمود: مناسب سازی الگوی یک مدرسه، مناسب سازی کتابخانه ها و سالن های ورزشی و آزمایشگاه ها برای دانش آموزان دارای احتیاجهای ویژه از مواردی است که در حیطه کار شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی شهرستان ها و منطقه ها است.

وی یکی از آرمان های نظام تعلیم و تربیت را مدارس ترکیبی با آموزش های فردی شده دانست و اضافه نمود: توسعه کمی و کیفی طرح تلفیقی فراگیر و اجرای دقیق شیوه نامه تلفیقی فراگیر در دستور کار شورای هماهنگی منطقه ها و شهرستان ها قرار گیرد.

حسینی گفت: 70 هزار دانش آموز در کشور در 21 هزار مدرسه پذیرا که همان طرح تلفیقی فراگیر است تحصیل می کنند. اگر چه این طرح از نظر کمی رشد 80 برابری داشته اما از نظر کیفی رضایت بخش نیست.

وی یکی آرمان های نظام های تعلیم و تربیت را ایجاد مدارس ترکیبی دانست و گفت: تنوع مدارس بلای جای کیفیت در نظام آموزش و پرورش شده است. باید دانش آموز استثنایی، دانش آموز عادی و تیزهوش با هم درس بخوانند و معلم توانمندی داشته باشند که برای هر کدام از این دانش آموزان خدمات لازم را ارائه دهد ولی چون مدیران و معلمان این توان را ندارند، مدام به تعداد و تنوع مدارس اضافه می کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 30 آذر 1400 بروزرسانی: 30 آذر 1400 گردآورنده: picoro.ir شناسه مطلب: 1873

به "600 هزار دانش آموز کشور دیرآموز هستند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "600 هزار دانش آموز کشور دیرآموز هستند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید